content 160913 USA Embassy 5 O

Diplomatická akademie pořádá diskuse s velvyslanci pro Českou republiku. Diskuse se zaměřují na země, které procházejí změnami, jsou sužovány válkami či terorismem, ale také na země, s jejichž velvyslanci běžně nemáte možnost diskutovat.

Bližší informace o projektu a jednotlivých setkáních najdete zde.

cam

Projekt „Cyril a Metoděj“ cílí na přenesení významu těchto světců do 21. století. Hlavním záměrem je tedy připomenout široké veřejnosti, že nejen západní Evropa historicky spěla k integraci, ale že zde určitá snaha o sjednocování existovala odjakživa i na Východě. Cyrila a Metoděje lze chápat nejen jako jeden z prvních pokusů o evropské sbližování a šíření vzdělanosti, ale především jako jeden z mála takových pokusů pramenících z východní Evropy. Jejich význam by tedy neměl ztrácet váhu ani v dnešní době. Východní Evropa by měla docenit svoji roli v Evropské integraci a začít se brát jako rovný partner Západu.

Metaforické „dvě plíce Evropy“ je nutné Evropě znovu připomenout. Je nezbytné začít o nich diskutovat, a to především o přínosu východního pohledu. Přiblížení historických procesů sbližování, navíc těch vycházejících z východní Evropy, veřejnosti ukáže kontext současné integrace a má tak jasně pro-evropský podtext.

logo vsps

The Visegrád School of Political Studies is a joint project of the European Academy of Diplomacy, the Council of Europe and the International Visegrad Fund that brings together young politicians, civil society activists, journalists and civil servants from the countries of the Visegrád Group – Czech Republic, Hungary, Poland & Slovakia – for seminars to help increase involvement in the democratic processes, foster exchange of know-how and strengthen regional cooperation among a new generation of Central European “movers and shakers”.

The goal of the program is to develop participants’ ability to identify and solve the complex challenges facing Central European societies and enhance capacity to shape and strengthen the democratic processes in their respective countries. The School provides participants with the opportunity to establish a regional network of like-minded leaders, ready to take on greater responsibility for a more mature political culture in Central Europe and stronger leadership within the European Union. The program supports the Council of Europe mission of reinforcing democracy, human rights and rule of law on the European continent.

Kontaktujte nás

info@diplomaticka-akademie.cz

+420 226 205 139 (sekretariát)

Dlouhá 16
Praha 1, 110 00