Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS)

&

Diplomatická akademie, s.r.o.

 

Nejvyšší manažerské vzdělání typu MBA (Master of Business Administration) je po řadu desetiletí osvědčenou a prestižní formou špičkové přípravy vrcholových manažerů ve vyspělých ekonomikách světa. V naší zemi se začalo rozvíjet začátkem devadesátých let minulého století.

Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) je jednou z prvních škol MBA na českém trhu. Vznikla v r. 1991 a již od svého založení se soustředila především na nabídku studia Master of Business Administration (MBA). Později ho doplnila i návaznou formou studia Doctor of Business Administration (DBA). Ve snaze o transfer nejlepších světových zkušeností byl PIBS vytvářen v těsné spolupráci s prestižními zahraničními partnery především Manchester Metropolitan University (MMU), Lancaster University , EADA Barcelona. Studijními programy PIBS prošlo za celou dobu její existence přes 1500 absolventů. Především na řadě svých úspěšných absolventů, kteří dnes pracují v širokém spektru nejvyšších manažerských funkcí v podnikatelské i nevýrobní sféře či veřejné a státní správě, PIBS přesvědčivě prokazuje, že je zárukou špičkového kvalitního manažerského vzdělání.

Diplomatická akademie v Praze založená v roce 2011 navazuje na odkaz obdobných institucí ve Vídni, v Berlíně a v Paříži. Je první svého druhu v nových státech Evropské unie. Po vzoru londýnské akademie je ústavem ryze soukromým, otevřeným širokému poli studentů. Posláním Diplomatické akademie není pouze výchova diplomatů v nejužším slova smyslu, nýbrž, věrna širokému pojetí diplomacie, zasazuje se o profesionalizaci a povznesení správy vůbec: ať již státní či soukromé. Základním přínosem studia na Diplomatické akademii je úzký kontakt s nejpovolanějšími učiteli s dlouhodobou praxí na nejvyšších politických, úředních, diplomatických a akademických funkcích, tedy profesionály zběhlými v každodenní rutině.

MBA se zaměřením na mezinárodní obchod a diplomacii je zcela novým společným projektem PIBS a Diplomatické akademie, připraveným především pro manažery mezinárodních společností i firem plánujících expanzi do zahraničí. Účastníci jsou kromě rozvoje obecných manažerských schopností vyškoleni v bezpečnostních, právních a kulturních aspektech podnikání nejen v Evropě, ale i v nestabilních regionech.

Velký důraz společného programu je kladen na kvalitu výuky a její provázanost s potřebami praxe. Výuku zajišťují nejen renomovaní docenti a profesoři jednotlivých oborů moderního managamentu, ale také významní manažeři, bývalí ministři, diplomaté a generálové AČR. Spojují se tak teoretické znalosti s praktickou zkušeností. Tím je zaručeno, že absolventi získají komplexní znalosti a přehled o mezinárodním obchodu, a budou schopni analyzovat vývoj celkové situace ve vybraném regionu a následně ho i obchodně využít ve prospěch jejich firmy či instituce.

Současný vývoj sociálně-ekonomické situace ve světě i v ČR vyžaduje, aby na ni včas a vhodným způsobem reagovaly i manažerské školy s výukou MBA. Výzvou je, aby studium MBA napomáhalo řešení vznikajících i očekávaných problémů. Pozornost lektorů se tedy ve zvýšené míře orientuje na předměty, jež jsou nezbytné pro řešení úkolů spojených s propady zakázkové náplně, nedostatkem disponibilních finančních zdrojů, rostoucímu sociálnímu napětí, ale i dopadům ekonomických sankcí, nebo naopak otevření nových trhů. Proto se PIBS společně s Diplomatickou akademií snaží reagovat na stále rychleji se měnící konkurenční prostředí, a tím i požadavky na nový typ moderních vrcholových manažerů.

Studium je určeno absolventům vysokých škol všech oborů (předpokladem je alespoň bakalářský stupeň), kteří mají nejméně dvouletou praxi. Přijímací zkoušky se skládají z testu logického myšlení (GMAT) a jazyka (angličtiny nebo němčiny). Studium probíhá v češtině s vybranými přednáškami v angličtině nebo němčině. Studium je jednoleté bez přerušení zaměstnání.

Absolventi studia MBA se zaměřením na mezinárodní obchod a diplomacii získají jak titul MBA, tak i certifikát Diplomatické akademie.

Cena

Cena studia je 130.000 Kč bez DPH.

Kontaktní informace

Prague International Business School

                     Jose Martího 2/407, Praha 6, 162 00

                    +420 235 363 782, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                     www.pibs.cz

Diplomatická akademie, s.r.o.

                   Dlouhá 16/705, Praha 1, 110 00

                   +420 226 205 139, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                   www.diplomaticka-akademie.cz

Předměty

 • Makroekonomie a mikroekonomie, jejich systémy řízení, včetně Strukturálního uspořádání vazeb
 • Strategický management
 • Strategické řízení, Balanced Core Card
 • "Lídrovství" a hlavní principy personálního řízení
 • Problematika globálních výzev, globální modelování
 • Finanční řízení a moderní metody účetnictví
 • Organizační architektura, Corporate Governance
 • Strategický marketing
 • Psychologie a sociologie řízení, interní komunikace
 • Statistika pro manažery
 • Manažerské finanční řízení a manažerské účetnictví
 • Mezinárodní finance
 • Bezpečnostní politika a Evropa, hodnocení hrozeb a rizik
 • Islámské právo a kultura
 • Ekonomická diplomacie
 • Právo EU a jeho implementace v ČR
 • Protokol a etiketa
 • Vnější komunikace
 • Vyjednávání a veřejné vystupování

Kontaktujte nás

info@diplomaticka-akademie.cz

+420 226 205 139 (sekretariát)

Dlouhá 16
Praha 1, 110 00