Veřejné vystupování DA3

Kurz veřejné vystupování je určen každému, kdo má ambici oslovit druhé, sdělit jim podstatné poselství, přesvědčit je, vést je. Jinak řečeno zvládnout svou “roli” profesionálně.

Vysoká kvalita praktické výuky je garantována mimo jiné profesory a dalšími vysokoškolskými učiteli Divadelní fakulty Akademie múzických umění a Karlovy univerzity. Je doplňují odborníci s mnohaletou praktickou zkušeností (Prof. MgA Jan Burian, ředitel ND, Prof. PhDr. Jan Vedral, prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D, Mgr. Regina Szymiková PhD., Mgr. MgA. Blanka Burianová, Ing. Jakub Hladík, PhD., MBA, JUDr. Cyril Svoboda, Mgr. Petra Stejskalová, Mgr. Petra Zavičačová).

Kurz je určen pro skupiny do 15 osob, aby byla zajištěň individuální přístup ke každému účastníkovi kurzu.

Struktura kurzu:

I. Zahájení (Cyril Svoboda)
II. Etiketa a protokol (Jakub Hladík)
III. Český jazyk, správné vyjadřování v ústním a písemném projevu (Petra Stejskalová, Petra Zaviačičová)
IV. Psychologie ve veřejném vystoupení (Jiří Šípek)
V. Stanovení cíle vystoupení a vhodných prostředků – komunikologie (Jan Vedral)
VI. Slovo a řeč (Regina Szymiková)
VII. Zvládnutí prostoru a řeč těla (Jan Burian, Zuzana Burianová)
VIII. Politická řeč (Cyril Svoboda)
IX. Závěrečné soustředění – praktické cvičení (Petra Stejskalová, Jiří Šípek, Jan Vedral, Regina Szymiková, Jan Burian, Zuzana Burianová, Cyril Svoboda)

Podrobnosti k události

Datum konání 04. 03. 2017
Cena pro jednotlivce 35,000 Kč
35,000 Kč

Kontaktujte nás

info@diplomaticka-akademie.cz

+420 226 205 139 (sekretariát)

Dlouhá 16
Praha 1, 110 00