Návštěva rakouské ambasády

V úterý 7. 3. 2016 se uskutečnilo další ze setkání s velvyslanci pořádané Diplomatickou Akademií, tentokrát s JE Alexanderem Grubmayerem, stávajícím velvyslancem Rakouské republiky.

Po formálním představení následoval projev JE Alexandera Grubmayera. Stručné uvedení činností zastupované ambasády následovalo vyzdvihnutí aktuálních bilaterálních vtahů mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, které označil za historicky nejlepší.

 

Kromě standartních ministerských návštěv vyzdvihla JE kooperaci na úrovni krajů, především model 1+3 – tedy spolupráce kraje Jihočeského, Jihomoravského a kraje Vysočina se spolkovou zemí Dolní Rakousko.

Opomenuta nemohla být problematika jaderné energetiky, která v minulosti způsobovala rozepře mezi Českou republikou a Rakouskem, především díky jaderné elektrárně Temelín. Alexander Grubmayer upozornil na výrazný posun v této otázce s odkazem na kooperaci jak nukleárních expertních týmů, tak v otázce obnovitelných zdrojů.

 

 

V ekonomické části projevu byla zdůrazněna výrazná ekonomická provázanost s obratem téměř devět miliard korun v roce 2015 a následným rostoucím trendem, kdy Český export v roce 2016 vzrostl o 1,9% a  rakouský o 1,3%.

V diskusi došlo mimo jiné na aktuální otázku migrace. A. Grubmayer představil některé konkrétní politiky Rakouska, jako je kooperace s africkými zeměmi, která má za cíl rozvoj v jejich regionu a následné zabránění migrace. Zmíněna byla také některá zákonná opatření, mající za cíl úspěšnější integraci muslimských menšin do společnosti a zajištění bezpečnosti, jako například kontrola financování mešit a jiných muslimských institucí, které nesmí být financovány zahraničními zdroji. Dle názoru JE se rozdílné názory Česka a Rakouska na migraci z minulosti začínají postupně přibližovat. 

 

Kontaktujte nás

info@diplomaticka-akademie.cz

+420 226 205 139 (sekretariát)

Dlouhá 16
Praha 1, 110 00